Tutvustus

Kes oleks osanud arvata, et 1995. aasta oktoobris Lasva rahvamajja kokku tulnud nahkehistööringist saab Lasva Käsitööseltsi näol paikkonna seltsitegevuse teerajaja. Tempokalt alustanud ning 1996. aasta märtsikuus registreeritud käsitööselts koondab peamiselt aktiivseid maanaisi, kel on ühine soov elukestva õppe väärtustamise kaudu paikkonna majandus- ja kultuurielu edendada.
Juba sama aasta detsembris loodi seltsi juurde koolituskeskus Maarahvaõpistu, mis pakub tänaseni kohalikele võimalust vaimuelu virgutada ning ennast täiendada.
Järgmise sammuna avati 1997. aasta septembris valla käest renditud majas õppeklassid. Oma õla panid alla nii vald kui ka erinevad fondid. Ruumide kapitalremont ja kaasaegne sisustus loovad võimaluse põnevate käsitöökursuste ning teiste vabahariduskoolituste läbiviimiseks.
Täna on populaarseimaks kursuseks portselanmaal. Kui me sellega alustasime, levis uudis kulutulena ka ümberkaudsetesse valdadesse ning ajapikku kaugemalegi. Sealsed huvilised käisid meil kogemusi omandamas ning kui leidsid võimaluse omale vahendid hankida, korraldavad kursusi meie eeskujul juba oma kodukandis. Nii on praeguseks koondunud hulk aktiivseid harrastusmaalijaid  Uue-Antsla naisseltsis ja  Valgamaal Lüllemäe Rahvaõpistus. Portselanmaal on meid sidunud ka Soomega, nimelt on meil meeldiv koostöö portselanmaaliajakirja Posliini Plus peatoimetaja Aira Suomelaga ning Reisjärve Kristliku Õpistuga.  Kümmekond suve on meie seltsi liikmed käinud portselanmaali alaseid teadmisi omandamas Reisjärvel, õpetajateks professionaalid kogu maailmast, suurmeistrid selle sõna kõige ehedamas tähenduses.
Oma tegevusega ei jää me üksnes maja seinte vahele: lisaks Võrumaa seltsidele oleme käinud kogemusi omandamas Viljandi-, Tartu- ja Põlvamaa nais- ning külaseltsides. Oleme tähistanud seltsiliikmete sünnipäevi, kohtunud tuntud inimestega ning käinud üheskoos piknikul, õppeekskursioonil ja teatris.
Seltimaja  naabrus Lasva rahvamajaga ja koostöövaim on kaasa aidanud kohalike kultuuriürituste edukale läbiviimisele. Ettevõtmine, mis seltsi tegutsemise algusaastatel Lasvale kogu maakonnas ja Eestiski tuntust kogusja paljudele lastele jõulude eel rõõmu tõi oli “Lasva Imeline Jõulumaa”.
Põnevad tegevused ning soov oma kätega meisterdada on leidnud huvi lastegi seas. Nii toimus tänavu suvel juba 21. korda, seltsi eestvedamisel, valla põhikooliealistele laste võru keele, käsitöö ja loodusteaduste huvilaager.
Kodupaiga mineviku ja vaatamisväärsuste tutvustamiseks on valminud 20 kaardist koosnev pildikomplekt “Lasva valla kultuuriloost I”. Kaartidele on koondatud Lasva kultuuriloolised vaatamisväärsused, kaunid loodusobjektid ning tuntud inimesed, pöördele on lisatud objekti lühikirjeldus. Kiriku 120. aastapäevaks ilmus voldik “Pindi kirik, aeg ja inimesed”. Ühele kogukonnale on oluline säilitada ja tutvustada paikkonna pärandit.
Korduvalt on Lasva Käsitööseltsi tunnustanud kohalik omavalitsus. 1999. aastal tunnustas Võrumaa Täiskasvanud õppija komisjon Lasva Maarahvaõpistut aasta koolitaja tiitliga ning 2007. aastal tiitliga koolitajasõbralikum organisatsioon.
Lasva käsitööseltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis koondab 22 liiget. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib seltsi kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad seltsi juhataja Sirje Kuuseorg, Tea Kallaste ja Tiiu Hirv.
Meeldivate kohtumisteni Lasva käsitööseltsis!