Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamiseks on avalikustatud õppijatele info õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kohta.

Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu kogub iga koolituse lõpus õppetegevuse kvaliteedi parandamise eesmärgil  õppijate käest tagasisidet: õppekavade sisu ja ülesehituse, koolitajate pädevuse, koolitusmaterjalide ja õppekeskkonna kvaliteedi kohta. Tagasiside analüüsi põhjal viiakse läbi sisehindamine.

Õpetöö toimub Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu õppeklassis (koht 15-le õppijale). Õpperuumid on sisustatud täiskasvanud õppijale sobivate laudade ja toolidega. Ruum on valgusküllane ja sundventileeritav.

Õpetajal peab olema kas andragoogi kutse või vähemalt kahe aastane kogemus täiskasvanute koolitajana.