Õpistu tegemistest

Kohaliku rahva enesetäiendamiseks ja paikkonna vaimse elu virgutamiseks Lasva Käsitööseltsi juurde 1996. a detsembris loodud vabahariduskoolitust pakkuva allosakonnana, Lasva Maarahvaõpistu, esimeseks kursuseks oli “Peremärk ja selle tähendus eesti talurahvale”. Siis toimus kursus kitsukeses Lasva rahvamaja kabinetis.
1999. a 6. detsembril formuleeriti allosakond ümber ehk Lasva Käsitööseltsi juhatus asutas erakooli, Lasva Maarahvaõpistu. 1997 aasta sügisest toimetab Maarahvaõpistu oma ruumides ning korraldatud on aukartust äratavalt mitmekülgse teemade valikuga kursusi.
Maarahvaõpistu kahekümnesse tegutsemisaastatesse mahub lühemaid ja pikemaid, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi projekte, mille kursused on kohaliku paikonna arengut kujundanud.
Järgnevalt neist olulisemad.
1996. a Avatud Eesti Fondi poolt rahastatud projektiga meile Soomest portselanmaali koolitust juhendama kutsutud Aira Somelaga teeme koostööd tänaseni, tänu temale oleme saanud uusi koostööpartnereid ning viinud ellu palju põnevat. Suurimana mainiksin siinkohal seitsme riigi portselanmaalijaid kaasanud DAP-projekti, kus Eesti-poolseks esindajaks oli Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu. See oli Soome Reisjärve Kristliku Õpistu poolt juhitud Socratese programmi rahastatud nelja- aastane projekt, mille eesmärgiks oli erinevatele sihtgruppidele portselanmaali õppematerjalide koostamine CD-l videofilmina, paberkandjal, kui ka veebipõhiseks õppeks. Veel korraldas iga partnerriik kokku lepitud sihtgrupile kolmepäevase pilootkursuse kohapeal.
Tänu tulemuslikule koostööle Aira ja Reisjärve koolituskeskusega on meie ringijuhid igal suvel juuli viimasel nädalal oodatud portselanmaali kursustele Reisjärvele, kus koolitajateks on oma ala tuntumad ja tunnustatumad tegijad.
2005.-2008. a olime partneriks EVHL-i ESF-i meede 1.1. rahastatud arendus- ja koolitusprojektis “Õppimine parandab elukvaliteeti”, mis andis meile kolme aasta jooksul võimaluse paikkonna rahvale korraldada hulgaliselt kodaniku- ning sotsiaalseid oskuseid arendavaid koolitusi.
2008.- 2013. a sügisest osaleme Euroopa Liidu Tõukefondide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatavas programmis 1.1.0603.08-0002 “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes”, Programmi raames pakkusime toetavat vabahariduskoolitust, mis aitas inimesel tööjõuturul konkurentsis püsida.
Koolituste planeerimisel peab Lasva Maarahvaõpistu oluliseks teemade aktuaalsust, mille määravad meid ümbritsevad olud, inimesed ja nende huvid, sellest juhinduvalt me ka tegevust planeerime.
Kaasaja kontekstis on koolitaja ülesandeks pakkuda huvilistele ühtaegu huvitavat ja kasulikku õpet.