Koolitusinfo

Lasva Käsitööselts osaleb partnerina Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:   

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

Projekti „Priori teetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelte oskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

  • Ettevõtlik õppija (2016-2019)

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

  • Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Lasva Maarahvaõpistu kutsub 2018 septembris – oktoobris tasuta kursustele!

“Kuidas  parandada töö-, sõprus- või peresuhteid”

Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 40 akh
Toimumise aeg:  september / oktoober
Toimumiskoht: Lasva Rahvamaja
Kohtade piirarv: 10
Sihtrühm: põhi- ja keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta-, majanduslikult mitteaktiivsed-, vähenenud töövõimega inimesed ja väikelaste vanemad. Tunded mõjutavad meie elu sügavamalt ja olulisemalt kui arvatakse. Rahulolu saavutamiseks
vajame teadmisi ja oskusi, kus meie peresuhteid, suhteid sõprade ja töökaaslastega juhiks mõistus ja
analüüsioskus. Oskuslikult juhitud ja hoitud suhted tõstavad meie õnnetunnet.
Õppekavaga saad tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/
Majandustegevuse teatis:193960
Koolitaja:                                                                                                        Terje Paes- Täiskasvanute koolitaja aastast 1999, karjääri nõustaja, omistataud 7 kutsetase. 2004 – 2014 andragoogi 6 tase.                            Registreerimise tähtaeg: 3. september sirje.kuuseorg@gmail.com või tel. 5272225
Kursus on osalejale tasuta.

“Kuidas saavutada eesmärke”

Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 40 akh
Toimumise aeg:  september
Toimumiskoht: Lasva Rahvamaja
Kohtade piirarv: 8
Sihtrühm: põhi- ja keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta-, majanduslikult mitteaktiivsed-, vähenenud töövõimega-, +55a. inimesed ja väikelaste vanemad.
Õppekavaga saad tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/
Majandustegevuse teatis:193960
Koolitajad:                                                                                                        Terje Paes- Täiskasvanute koolitaja aastast 1999, karjääri nõustaja, omistataud 7 kutsetase. 2004 – 2014 andragoogi 6 tase.                              Klaarika Hirv-  ettevõtja, 5. aastat täiskasvanute koolitamise kogemust.  Sirje Kuuseorg-  Maarahvaõpistu käsitööringi juhenadja, 20. aastat täiskasvanute koolitamise kogemust.

Registreerimise tähtaeg: 3.september sirje.kuuseorg@gmail.com või tel. 5272225
Kursus on osalejale tasuta.

2018 jaanuaris toimunud tasuta kursused!

“Kuidas saavutada eesmärke”

Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 40 akh
Toimumise aeg: 9., 10., 16., 17. ja 18. jaanuar
Toimumiskoht: Lasva Rahvamaja
Kohtade piirarv: 8
Sihtrühm: põhi- ja keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta-, majanduslikult mitteaktiivsed-, vähenenud töövõimega-, +55a. inimesed ja väikelaste vanemad.
Õppekavaga saad tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/
Majandustegevuse teatis:193960
Koolitajad:                                                                                                        Terje Paes- Täiskasvanute koolitaja aastast 1999, karjääri nõustaja, omistataud 7 kutsetase. 2004 – 2014 andragoogi 6 tase.                              Klaarika Hirv-  ettevõtja, 5. aastat täiskasvanute koolitamise kogemust.  Sirje Kuuseorg-  Maarahvaõpistu käsitööringi juhenadja, 20. aastat täiskasvanute koolitamise kogemust.

Registreerimise tähtaeg: 3. jaanuar sirje.kuuseorg@gmail.com või tel. 5272225
Kursus on osalejale tasuta.

„Käsitööga väikeettevõtjaks”

Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 40 akh
Toimumise aeg: 22., 23., 24., 25. ja 30. jaanuar
Toimumiskoht: Lasva Rahvamaja
Kohtade piirarv:10
Sihtrühm: majanduslikult mitteaktiivsed inimesed ja vähenenud töövõimega inimesed, kes tegelevad käsitööga ja soovivad algteadmisi väikeettevõtlusest (FIE, OÜ)
Õppekavaga saad tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/            Majandustegevuse teatis:193960
Koolitajad:
Priit Kuuseorg – Ettevõttja ja turunduskoolitaja. Lõpetas Tartu Ülikooli Majandusteaduste õppekava 2013 aastal (ettevõttlus, turundus, tootearendus, reklaam).
Signe Strohm – kõrgharidusega (saksa filoloog õpetajakutsega), kogenud MTÜ eestvedaja 5 aastat, käsitöö ettevõtlust edendava MTÜ Veriora Tsunft (asutajaliige ja juhatuse liige) aastast 17.09.2012                              Tiina Piho – lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja finantsanalüüsi ning Tartu Ülikooli pedagoogika, Reiting PR koolitaja eriala. Raamatupidamistöö kogemus aastast 1982 ja ettevõtluse kogemus alates 1996.a. FIE,OÜ Kastelaane. Töötanud üheksa aasta Räpina Ühisgümnaasiumis majanduse ja ettevõtluse õpetajana, ka täiskasvanute koolitajana  aastast 2012. Omab karjääritnõustaja tase 6 ja täiskasvanute koolitaja tase 5 kutsetunnistust.                                                        Registreerimise tähtaeg: 16. jaanuar  tel. 5272225 või sirje.kuuseorg@gmail.com
Kursus on osalejale tasuta.

Lasva Käsitööselts osaleb Euroopa Sotsiaalfondi projektides Eesti Vabaharidusliidu partnerina.
Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.
Lisainfot leiad: http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=194

2017 detsember toimunud kursused

„Kuidas saavutada eesmärke”
Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 40 akh
Toimumise aeg: 9., 16., 23., 27. ja 30. november
Toimumiskoht: Lasva Rahvamaja
Kohtade piirarv:8
Sihtrühm: põhi- ja keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta-, majanduslikult mitteaktiivsed-, vähenenud töövõimega-, +55a. inimesed ja väikelaste vanemad.
Õppekavaga saad tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/
Majandustegevuse teatis:193960
Koolitajad: Terje Paes- Täiskasvanute koolitaja aastast 1999, karjääri nõustaja, omistataud 7 kutsetase. 2004 – 2014 andragoogi 6 tase.            Maire Meldre- Kondiitri kiirabi erakool koolitaja.                                           Sirje Kuuseorg-  Maarahvaõpistu käsitööringi juhenadja , 20. aastat täiskasvanute koolitamise kogemust.
Registreerimise tähtaeg: 30 oktoober sirje.kuuseorg@gmail.com või tel. 5272225
Kursus on osalejale tasuta.

„Käsitööga väikeettevõtjaks”
Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 40 akh
Toimumise aeg: 20., 21., 22., 24. november ja 1.detsember
Toimumiskoht: Lasva Rahvamaja
Kohtade piirarv:10
Sihtrühm: majanduslikult mitteaktiivsed inimesed ja vähenenud töövõimega inimesed, kes tegelevad käsitööga ja soovivad algteadmisi väikeettevõtlusest (FIE, OÜ)
Õppekavaga saad tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/
Majandustegevuse teatis:193960
Koolitajad:
Priit Kuuseorg – Ettevõttja ja turunduskoolitaja. Lõpetas Tartu Ülikooli Majandusteaduste õppekava 2013 aastal (ettevõttlus, turundus, tootearendus, reklaam).
Kaire Kollom Vahtra – Väikeettevõtja Kaire Lapitööd OÜ, Õpib TTÜ-s Kutseõpetajaks.
Maris Leima – MR Trade OÜ – raamatupidamise koolitused. Alates september 2011 tekstiilitöö õpetaja Räpina Aianduskoolis (tootearendus, kangakudumine, rahvuslik motiiv tänapäevases rõivastuses, muistne käsitöö).

Alates september 2011 tekstiilitöö õpetaja Räpina Aianduskoolis (tootearendus, kangakudumine, rahvuslik motiiv tänapäevases rõivastuses, muistne käsitöö).

Registreerimise tähtaeg: 30 oktoober sirje.kuuseorg@gmail.com või tel. 5272225
Kursus on osalejale tasuta.

Lasva Käsitööselts osaleb Euroopa Sotsiaalfondi projektides Eesti Vabaharidusliidu partnerina.
Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.
Lisainfot leiad: http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=194