Koolitusinfo

Lasva Käsitööselts osaleb partnerina Eesti Vabaharidusliidu projektis, mida rahastatakse EL struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:   

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

  • Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

Projekti „Priori teetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelte oskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

  • Ettevõtlik õppija (2016-2019)

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

  • Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Lasva Maarahvaõpistu kutsub 2019 a märtsis tasuta kursusele!

“Eneseteadlikult tööturule ”

Kursus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 40 akh
Toimumise aeg:  19., 20., 21., 26., 28., 29 märts
Toimumiskoht: Lasva Rahvamaja
Kohtade piirarv: 10
Sihtrühm: põhi- ja keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta-, majanduslikult mitteaktiivsed-, vähenenud töövõimega-, +55a. inimesed ja väikelaste vanemad.
Õppekavaga saad tutvuda: https://lasvaopistu.ee/oppekavad/
Majandustegevuse teatis:193960
Koolitajad: Terje Paes- Täiskasvanute koolitaja aastast 1999, karjääri nõustaja, omistataud 7 kutsetase. 2004 – 2014 andragoogi 6 tase.         Aire Pindis- aastast 2011 Kubija Hotelli restorani peakokk.                   Sirje Kuuseorg-  Maarahvaõpistu käsitööringi juhenadja, 20. aastat täiskasvanute koolitamise kogemust.

Registreerimise tähtaeg: 1.märts sirje.kuuseorg@gmail.com või tel. 5272225
Kursus on osalejale tasuta.